Spejarscout

Spejarscouter är scouter i åldern 12-14 år. Vi har möten en gång i veckan, i skilda flick- och pojkpatruller. Vi fördjupar oss lite i kunskaperna och far på hajk i medeltal tre gånger per år. Spejarscouterna leds av en eller flera patrulledare.

Spejarscoutsprogrammet utgörs av olika etapper. Spejarscouterna får själva välja vilken etapp de vill fördjupa sig i. Varje etapp innehåller obligatoriska och valbara aktiviteter. Etapperna har olika teman; lägerliv, kreativitet, överlevnad och samhälle.

Spejarscouterna kan också delta i spejardagar, som ordnas ca en gång i året.

 

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.