Explorerscout

Explorerscouter är scouter i åldern 15-17 år. De har möten en gång i veckan, där de ibland lär sig något och ibland bara tar det lugnt och har roligt. Explorerscouterna är på hajk ca en gång i året och försöker också vara på en fjällvandring varje sommar.

Explorerscouterna hjälper ofta till på yngre scouters hajker, och medverkar i planeringen av olika evenemang.

Explorerscouterna uppmuntras att själva ta ansvar och starta olika patruller. De yngre åldersgrupperna har ofta explorerscouter som ledare.

 

Blogg på WordPress.com.